மெல்லிசைகளின் ராணி ஸ்ரேயா கோஷல்(Shreya Ghoshal)

மனதைக் கவரும் மெல்லிசைகளின் ராணி ஸ்ரேயா கோஷல் (Shreya Ghoshal) இந்திய இசைத்துறையில் ஒரு உறுதியான இடத்தைப் பெற்றுள்ள பிரபலமான பின்னணி பாடகி.

Read more