இராஜ ராஜசோழனின் கப்பற்படை(Raja Raja Cholan)

பெரும் கப்பற்படையை நிறுவி, தென்னிந்தியாவின் வரலாற்றிலே இராச்சியங்களை நிர்மாணிப்பதில் ஒப்பற்றவனாக ராஜராஜ சோழன் (Raja Raja Cholan) திகழ்ந்தார்.

Read more

தசாப்தங்களாக தொடரும் மர்மம் (Mystery of crop circles)

பயிர் வட்டங்கள் (Crop circles) விவசாயிகளின் வயல்களில் ஒரே இரவில் மர்மமான முறையில் தோன்றும் விசித்திரமான வடிவங்கள்.எவை இவற்றை உருவாக்குகிறது?

Read more

பெர்முடா முக்கோண ரகசியம் (Bermuda)

பெர்முடா (Bermuda) கடல் பகுதியை கடந்து செல்லும் விமானங்கள், கப்பல்கள் அறியப்படாத முறையில் மர்மமாக,தடயங்கள் எதுவுமின்றி காணாமல் போகின்றன.

Read more

பிரமிட்டுகளில் ஒளிந்திருக்கும் மர்மங்கள் (Mysteries in pyramids)

பிரமிட்டுகள் கட்டப்பட்ட விதமும் காரணங்களும் பல்வேறு ஆராய்ச்சி முடிவுகளுடன் இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் மர்மங்களே(Mysteries in pyramids).

Read more