பத்மாசனம் செய்ய பழகுவோம் (Padmasana)

பத்மாசனம் (Padmasana) முதலில் கற்பிக்கப்படும் ஆசனம்.மனோபலம் அதிகரிக்கும்.முதுகெலும்பு, இடுப்பு எலும்புகள், வலிமை பெறுகின்றன.

Read more

இதய நலம் காக்கும் இருதய முத்திரை (Apana vayu mudra)

மாரடைப்பை தடுக்க அபான வாயு முத்திரை (Apana vayu mudra) உதவுகின்றது. எவ்வளவு உபயோகமான முத்திரை இது என்பது செய்து பயன் பெறும் போது தெரியவரும்.

Read more

தைராய்டை குணமாக்கும் யோகாசனங்கள் (Yoga for Thyroid)

யோகப்பயிற்சிகள்(Yoga for Thyroid) தைராய்ட் சுரப்பிகளின் செயல்களைச் சீராக்குகின்றது. தவிர உடற்சக்தியை அதிகரித்து மன அழுத்தத்தைக் குறைகின்றது.

Read more

உறுப்புகளை இளமையாக்கும் மூச்சுப்பயிற்சி (Breathing exercise)

மூச்சுப்பயிற்சி (Breathing exercise) உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி தருகிறது. இருதயமும், நுரையீரலும் இளமையாக இருக்க இப்பயிற்சி பெரிதும் உதவுகின்றது.

Read more

புஜங்காசனம் (Benefits of bhujangasana)

புஜங்காசனம் செய்வதனால் வயிற்றில் உள்ள உறுப்புகளும், சுரப்பிகளும் புத்துயிர் பெறும்.( bhujangasana).முதுகுவலி, இடுப்பு வலி நீக்கும்.

Read more

முழங்கால்வலி நீக்கும் ஏகபாதாசனம் (Eka padasana)

ஒரே காலில் நின்று கொண்டு செய்வதால் இது ஏக பாத ஆசனம் Eka padasana கால்வலி, பாதவலி, மூட்டுவலி, இடுப்பு வலிகளைக் குறைக்கும்.

Read more

தூய்மைப்படுத்தும் முத்திரை (Purity mudra)

 “தூய்மைப்படுத்தும் முத்திரை (Purity mudra) ”  உடலில் தேங்கி நிற்கும் கழிவுகளையும் நச்சுப்பொருட்களையும் அகற்றி உடலைத் தூய்மைப்படுத்துகிறது.

Read more

தொப்பை கரைய தனுராசனம் (Dhanurasana)

தனுராசனம்  (Dhanurasana ) நரம்புகளுக்கு சுத்தமான ரத்தத்தைப் பரப்பி முதுகெலும்பை பலப்படுத்துவதால் இளமையோடு சுறுசுறுப்பாக இருக்கமுடிகிறது.

Read more

உத்தித பத்மாசனம் (Utthita padmasana)

பத்மாசனத்தில் அமர்ந்த நிலையில் கைகள் இரண்டையும் பக்க வாட்டில் அமர்த்தி, உடலை மேலே தூக்கி செய்யப்படுவது உத்தித பத்மாசனம் (Utthita padmasana).

Read more