விபரீதகரணி/யோகாசனம் (Viparita Karani)

விபரீதகரணி (Viparita Karani) உடலை தலைகீழாக புவிஈர்ப்பு சக்தியை நோக்கி வைப்பதால் உறுப்புகள் வலிமை பெறுகின்றன.மனம் ,உடலை புத்துணர்வு பெறும்.

Read more

தண்டனையாக ஏன் தோப்புக்கரணம் (Thoppukaranam )

தோப்புகரணம் ( Thoppukaranam ) செய்வது மூளைக்கு நல்லதென்பதால் பிழை செய்யும் போது பிள்ளைகளுக்கு தண்டனையாக பாடசாலைகளிலும்  வீடுகளிலும்  தரப்பட்டது.

Read more

நல்ல உறக்கத்தை தரும் யோகாசனங்கள் (Yoga for good sleep)

உணவைப் போலவே, உடல் நன்கு செயல்பட நல்லதூக்கமும் அவசியம் . நிம்மதியான தூக்கத்தையும், மன அமைதியையும் தரும் சில யோகாசனங்கள் (Yoga for good sleep).

Read more

தோள்பட்டை வலி போக்க பர்வதாசனம் (Parvatasana)

பர்வதாசனத்தில்(Parvatasana) 2 நிலைகள் உண்டு. அமர்ந்தநிலை பர்வதாசனத்தில் முதுகுத்தண்டு வலுப்பெறுவதோடு தேக உறுதியும் ஏற்படுகிறது.

Read more

பத்த கோணாசனம் (Baddha Konasana)

பத்த கோணாசனம் (Baddha Konasana) என்பது கட்டப்பட்ட கோண நிலை என்று பொருள்.இதனை பெண்களுக்கான சிறப்பான ஆசனம் என்று சொல்லலாம். பத்த கோணாசனம் (Baddha Konasana) செய்வதனால்

Read more

சம்மணமிட்டு அமருங்கள் (Proper sitting position)

சம்மணம் போட்டு இருத்தல் (Proper sitting position) என்பது முன்னோர் பயன்படுத்தி வந்த ஆரோக்கியவாழ்விற்கான ஒரு மருத்துவம் என்றே சொல்லலாம்.

Read more

சுகபிரசவத்திற்கான யோகாசன பயிற்சிகள் (Yoga for Easy childbirth)

உடல் இயக்கம் குறைந்து வருவதால் சுகப்பிரசவமும் (Easy childbirth) குறைந்து வருகிறது. சுகப்பிரசவம் ஏற்பட சில யோகாசன தியான பயிற்சிகள் உதவுகின்றன.

Read more

மன அமைதி தரும் யோகாசனங்கள் (Peaceful mind)

நம் முன்னோர்கள் கடைப்பிடித்து வாழ்ந்த யோகா பயிற்சிகள், மன அழுத்தம் இல்லாமல் மன அமைதியோடு (peaceful mind) சிறப்பாக வாழ வழி செய்கின்றது.

Read more

முதுகுநோ போக்கும் சிறந்த யோகாசனங்கள் (Back Pain Relief Yogasanas)

கழுத்து, முதுகு, இடுப்பு போன்றவற்றில் தாங்க முடியாத வலி வந்துவிட்டால் சரி செய்து கொள்வதற்கான இலகுவான யோகசனங்கள் (Back Pain Relief Yogasanas)

Read more