சிறுவர்களுக்கான சிறந்த யோகாசனங்கள் (Yoga for kids)

சிறு வயதிலிருந்து யோகா (Yoga for kids) செய்ய தொடங்கினால்  ஞாபகத்திறன்,ஆற்றல் ஆளுமை, மன ஒழுக்கம் எல்லாம் இயல்வாகவே அவர்களுக்குள் வந்துவிடும்.

Read more

எந்த நோய்க்கு எந்த ஆசனம்?(Yoga & disease)

யோகாசனம் (Yoga & disease) நம்முடைய வாழ்வில் நோய்களை வராமல் தடுக்கும். பிராணாயாமமும், தியானமும் மன அழுத்தத்தை விரட்டும் ஆற்றல் படைத்தது.

Read more

கவலை ,கோபம்,டென்சன் போக்கும் லிங்க முத்திரை (Linga mudra)

லிங்க முத்திரை (Linga mudra) செய்வதற்கு மிக எளிய முத்திரை.கவலை , கோபம்,டென்சன்,ஆஸ்துமா போன்றவற்ராய் நீக்கும். உடல் வெப்பம் சமப்படுத்தப்படும்.

Read more

மூட்டுவலி நீக்கும் உட்காட்டாசனம் (Utkatasana)

ஆசனத்தில் அமர்ந்து இருப்பது போன்ற நிலையில் உட்காட்டாசனம் (Utkatasana) செய்யப்படுகின்றது.இந்த ஆசனத்தால் ஏராளமான நன்மைகள் உண்டாகின்றது.

Read more

குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற எளிமையான யோகாசனங்கள்(Simple yoga for kids)

தோப்புக்கர்ணம் (Simple yoga for kids) போடும் போது மூளை நரம்புகள் தூண்டப்படுவதால் மனம் ஒருமுகப்படும்.ஞாபகசக்தி ,கவனிக்கும் திறன் அதிகரிக்கும்.

Read more

பலநோய்களை தீர்க்கும் கோமுகாசனம் (Gomukhasana)

கோமுகாசனம் (Gomukhasana) என்ற ஒற்றை ஆசனத்தின் மூலம் நாம் ஏராளமான பலன்களைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். உடலில் கழிவுகள் சரியாக வெளியேற உதவுகின்றது.

Read more

உடலைப் பாதுகாக்கும் உஸ்ட்ராசனம் (Ustrasana)

நோய்களுக்கு இடங்கொடுக்காமல் உடலைப் பாதுகாக்கும் ஆசனம் உஸ்ட்ராசனம் (Ustrasana) ஆகும். முதுகெலும்பு ,இடுப்பு, தோள்கள், கழுத்துக்கு வலிமை தரும்.

Read more

வயிற்று இடுப்பு தசையைக் குறைக்கும் வக்ராசனம் (Vakrasana)

வக்ராசனம் (Vakrasana) வயிறு ,இடுப்பை சுற்றியுள்ள சதையினை குறைக்க சிறந்த ஆசனம். முதுகுத்தண்டின் அசைவுகளை இலகுவாக்குவதற்கு மிகவும் சிறந்தது.

Read more

விபரீதகரணி/யோகாசனம் (Viparita Karani)

விபரீதகரணி (Viparita Karani) உடலை தலைகீழாக புவிஈர்ப்பு சக்தியை நோக்கி வைப்பதால் உறுப்புகள் வலிமை பெறுகின்றன.மனம் ,உடலை புத்துணர்வு பெறும்.

Read more

தண்டனையாக ஏன் தோப்புக்கரணம் (Thoppukaranam )

தோப்புகரணம் ( Thoppukaranam ) செய்வது மூளைக்கு நல்லதென்பதால் பிழை செய்யும் போது பிள்ளைகளுக்கு தண்டனையாக பாடசாலைகளிலும்  வீடுகளிலும்  தரப்பட்டது.

Read more