ஜாலியன்வாலா பாக் (Jallianwala bhag)

ஜாலியன் வாலாபாக்(Jallianwala Bagh) படுகொலைகள்இந்திய சுதந்திர வரலாற்றில் நூறு வருடங்களுக்கு மேலாகியும், ரத்தக்கறை மறையாது இருக்கும் கோரசம்பவம்

Read more

திரெளபதி ஐந்து கணவர்களைப் பெற்றது ஏன்?(Draupadi)

திரௌபதி (Draupadi) வனவாசத்தில் துன்பப்பட்டாலும்,அஞ்ஞாதவாசத்தில் சிறுமைப்பட்டாலும் தனது வைராக்கியத்தால் அவள் பட்ட அவமானத்திற்கு வெற்றி கண்டாள்

Read more

சிங்கப்பூரின் அடையாளமான கோடாலி தைலம் (Axe Oil)

உயர்ந்த கட்டிடங்கள், நல்லாட்சி, சுத்தம்,உயர்தர வாழ்க்கைத்தரம் என சிங்கப்பூரின் சிறப்புகளில் கோடாலி தைலம் (Axe Oil) தனி சிறப்பு வாய்ந்ததாகும்.

Read more

வேலு நாச்சியாரின் வரலாறு (Velu Nachchiyaar)

இராணி வேலு நாச்சியார்  (Velu Nachchiyaar) என்ற பெயரை கேட்டாலே அவரின் வீரமும், ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து நடத்திய போர்களும் தான் நினைவுக்கு வரும்.

Read more