மன ஆரோக்கியம் (Maintaining Mental Health)

மன ஆரோக்கியம் (Mental Health) என்பது ஒரு சிக்கலான அதாவது நம் அன்றாட வாழ்க்கையின் மற்றும் நமது உடலின் பல பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. அதே போல் ஒரு நபரின் மன, உணர்ச்சி மற்றும் சமூக அம்சங்களில் இருக்க வேண்டிய நல்வாழ்வு மற்றும் சமநிலை ஆகும்.

மனநலம் என்பது ஒரு நபருக்கு மன ஆரோக்கியம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதைப் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான பகுதிகளைக் கையாளுகிறது. 

மன ஆரோக்கியம் (Mental Health) என்பது ஒரு நபரின் பகுத்தறிவு, அவர்களின் உணர்ச்சிகள் மற்றும் அவை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துகின்றன மற்றும் வெளிப்புறப்படுத்துகின்றன என்பதோடு தொடர்புடையது.

அத்துடன் பில்கள் செலுத்துதல், வேலையை இழப்பது, வசிப்பிடத்தை மாற்றுவது போன்ற அன்றாட வாழ்க்கை நிகழ்வுகளின் முகத்தில் அவர்களின் நடத்தை. மன ஆரோக்கியம் நம்மைப் பற்றி ஒரு நேர்மறையான பிம்பத்தை வைத்திருக்க வழிவகுக்கிறது.

எனவே என்னைப் பற்றி ஒரு நல்ல பிம்பத்தை வைத்திருப்பதன் மூலம், நான் ஒரு நல்ல படத்தை மற்றவர்களுக்கு முன்வைக்க முடியும்.

ஒரு நபர் அன்றாட மன அழுத்தத்தை எவ்வாறு கையாள்வது, தன்னைச் சுற்றியுள்ளவர்களுடன் அவர் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கிறார்?துன்பம் ஏற்படும் போது  முடிவுகளை எவ்வாறு தீர்மானிக்கிறார் என்பதோடு இது நேரடியாகச் செய்ய வேண்டும். 

   mental health and depression,மன ஆரோக்கியம்,Maintaining Mental Health,annaiamdi.com,annaimadi.com,அன்னைமடி, மன ஆரோக்கியத்தை எப்படி பராமரிக்கலாம் ,How to maintain mental health,மன ஆரோக்கியம் மற்றும் மன சுகாதாரம் ,Mental health and mental hygiene,மன ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பவரின்பண்புகள்,Characteristics of a mentally healthy person,depression,

மனநலத்திற்கு உலக சுகாதார நிறுவனம் கூறியுள்ள வரையறை

உடல், மன மற்றும் சமூக நல்வாழ்வின் முழுமையான நிலை, மற்றும் நோய்கள் அல்லது நோய்கள் இல்லாததைக் குறிக்கிறது.

என்று ஆசிரியர்கள் கூறியுள்ளனர் மன ஆரோக்கியம் என்பது ஒரு நபருக்கும் அவர்களின் சமூக-கலாச்சார சூழலுக்கும் இடையிலான சமநிலையின் நிலை, அதனால் தான் இது நல்வாழ்வைக் கொண்டுள்ளது என்றும் இதையொட்டி ஒரு சிறந்த வாழ்க்கைத் தரத்தைப் பெறுகிறது என்றும் கூறலாம்.

இது அப்படியே உள்ளது, ஏனென்றால், யார் மன ஆரோக்கியத்தை அனுபவிக்கிறார்களோ, அவர்கள் ஒரு நேர்மறையான திறனை அனுபவிப்பது மட்டுமல்லாமல், துன்பங்களை எதிர்கொள்ளும் விதத்தில் எவ்வாறு கையாள்வது மற்றும் எதிர்கொள்வது என்பதையும் அறிவார்கள்.

எனவே, இது உடல்நலம் மற்றும் உடல் நிலை போன்றவற்றுடன் நேரடியாக தொடர்புடையது. இருப்பினும் மன ஆரோக்கியம் ஒரு நபரின்  உடல்நிலை  உடலின்பகுதிக்கு அப்பாற்பட்டது.  

மன ஆரோக்கியத்தை எப்படி பராமரிக்கலாம் (How to maintain mental health)

மன ஆரோக்கியம் என்பது ஒரு மாறும் கருத்து.

இது மக்களின் வாழ்க்கை நிலைமைகள், விஞ்ஞான முன்னேற்றங்கள் மற்றும் கலாச்சாரத்தின் பரிணாமம் ஆகியவற்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மக்களின் வாழ்க்கை நிலைமைகள் மாறும் போது, ​​அறிவியலில் முன்னேற்றம் மற்றும் மக்களின் கலாச்சாரம் இவை அனைத்தையும் பொறுத்து மன ஆரோக்கியம் மாறுபடலாம். ஏனென்றால் ஒரு தலைமுறைக்கு எது மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தவில்லை, ஒருவேளை இன்னொருவருக்கு அது தாங்க முடியாதது அல்லது ஒரு மக்கள்தொகைக்கு மற்றவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியற்ற காரணம் மகிழ்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்கும், பெரும்பாலும் இது போன்றது அதிக தொலைதூர நகரங்களுடன் ஒப்பிடும்போது நெரிசலான நகரங்கள்.

அதாவது: ஆன்மீகம், ஆன்மீகத்தை நம்புகிறவர்கள் மற்றவர்களை விட சிறந்த மன ஆரோக்கியத்தைக் கொண்டிருப்பதால், அவர்கள் எப்போதும் யோகா பயிற்சி செய்பவர்களைப் போலவே, அவர்களின் உள் அல்லது ஆன்மீக அமைதியை தொடர்ந்து பராமரித்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல்.

வேலை மற்றும் ஓய்வு நேரம் ஏனெனில் வேலை செய்பவர்கள் பயனுள்ளவர்களாக இருப்பவர்கள் தவிர்க்க முடியாமல் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள்.  mental health and depression,மன ஆரோக்கியம்,Maintaining Mental Health,annaiamdi.com,annaimadi.com,அன்னைமடி, மன ஆரோக்கியத்தை எப்படி பராமரிக்கலாம் ,How to maintain mental health,மன ஆரோக்கியம் மற்றும் மன சுகாதாரம் ,Mental health and mental hygiene,மன ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பவரின்பண்புகள்,Characteristics of a mentally healthy person,depression,

மேலும் தொழில் ரீதியாக நிறைவேறியதாக உணர்கிறார்கள்; நட்பு உள்ளவர்கள் தங்கள் சாதனைகள், குறிக்கோள்கள் மற்றும் துன்பங்களை பகிர்ந்து கொள்ள யாராவது இருப்பதால்

ஒரு நபர் முழுமையாக நேசிக்கப்படுவதை உணரும்போது அவர் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாகவும், அவரது செயல்களிலும் உணர்ச்சிகளிலும் சுய கட்டுப்பாடும் கட்டுப்பாடும் கொண்டவர் முற்றிலும் சீரான நபராக இருப்பதாகவும்,

துன்பங்களை எதிர்கொள்வதில் தீர்வுகளை நிர்வகிப்பவர் யார் என்றும் கூறப்படுவதால், உளவியல் ரீதியாக நிலையான மற்றும் முழு மன ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பது அவசியம்.

ஒரு நபரின் மன ஆரோக்கியம் அடிப்படையாகக் கொண்ட முக்கிய பகுதிகள் இவை, அவன் / அவள் அவற்றில் மிதமான வெற்றியைப் பெற்றால், அந்த நபர் ஒரு உணர்ச்சி, உளவியல் மற்றும் சமூக சமநிலையைக் கொண்டிருப்பதாகக் கூறலாம், இது அவரை / அவளை காண்பிக்கும் மன ஆரோக்கியம்.  mental health and depression,மன ஆரோக்கியம்,Maintaining Mental Health,annaiamdi.com,annaimadi.com,அன்னைமடி, மன ஆரோக்கியத்தை எப்படி பராமரிக்கலாம் ,How to maintain mental health,மன ஆரோக்கியம் மற்றும் மன சுகாதாரம் ,Mental health and mental hygiene,மன ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பவரின்பண்புகள்,Characteristics of a mentally healthy person,depression,

மன ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பவரின்பண்புகள் (Characteristics of a mentally healthy person)

மன ஆரோக்கியத்தை அனுபவிக்கும் ஒரு நபருக்கு மூன்று அடிப்படை பண்புகள் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
 1. அவர் தன்னை திருப்திப்படுத்துகிறார்.
 2. அவர் தன்னைப் போலவே ஏற்றுக்கொள்கிறார்
 3. தனது பலம் மற்றும் பலவீனங்களுடன்; மற்றவர்களுடன் நன்றாக உணர்கிறார்
அதாவது, ஒருவர் தன்னைச் சுற்றியுள்ளவர்களை தொடர்புபடுத்தவும், புரிந்து கொள்ளவும், மதிப்பிடவும் முடியும், இறுதியாக, அவர் தன் வாழ்க்கையில் முன்வைக்கும் கோரிக்கைகளை அவரால் பூர்த்தி செய்ய முடிகிறது.

ஏனென்றால் மக்கள் சவால்களை எதிர்கொள்கிறார்கள். அவர்கள் அவர்களிடமிருந்து வெல்ல முயற்சிக்க வேண்டும். ஆனால் அவை தோல்வியுற்றாலும் பரவாயில்லை. அதனை  உரிமை கோரவும் மற்றும் தொடரவும் வேண்டும்.

மன ஆரோக்கியம் மற்றும் மன சுகாதாரம் (Mental health and mental hygiene)

மன நோய்கள் மனித சிந்தனையையும் மக்களின் செயல்களையும் பாதிக்கக்கூடிய கடுமையான நிலைமைகள்.

அதனால் தான் மன ஆரோக்கியம் இல்லாத ஒருவரைப் பற்றி பேசும்போது, ​​அது ஒரு மனநோய் அல்லது பிரச்சினை உள்ள ஒரு நபரின் முன்னிலையில் இருக்கக்கூடும்.  mental health and depression,மன ஆரோக்கியம்,Maintaining Mental Health,annaiamdi.com,annaimadi.com,அன்னைமடி, மன ஆரோக்கியத்தை எப்படி பராமரிக்கலாம் ,How to maintain mental health,மன ஆரோக்கியம் மற்றும் மன சுகாதாரம் ,Mental health and mental hygiene,மன ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பவரின்பண்புகள்,Characteristics of a mentally healthy person,depression,

உடல்நலம் அல்லது மன சுகாதாரம் என்ற சொல் தற்போது அவர்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் தேவையான சமநிலையை அடைவதை நோக்கமாகக் கொண்ட அந்த நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடையது.

அதாவது ஒரு கடினமான நாள் வேலைக்குப் பிறகு உடற்பயிற்சி செய்தல், நகரத்திலிருந்து பின்வாங்குவது மனத்தையும் இயற்கையையும் அனுபவிப்பதற்கும்.

ஒரு வருட வேலைக்குப் பிறகு நன்கு தகுதியான விடுமுறைகள் அல்லது மன அழுத்த எதிர்ப்பு அல்லது தளர்வு மசாஜ் செய்வதற்கும்.

இந்த நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் உங்கள் தேவையான சமநிலையை பராமரிக்க தனிநபரின் உடல்நலம் அல்லது மனநலத்தை மேம்படுத்த முற்படுகின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *