ஆயுர்வேதத்தில் சர்க்கரைநோய் (Diabetes & Ayrveda)

செயல்பாடு இன்மை,தூக்கமின்மை,அதிகமான தயிர் நுகர்வு ,இனிப்பு உணவுகள் போன்றவை நீரிழிவுக்கான (Diabetes & Ayrveda) காரணங்களாக ஆயுர்வேதம் கூறுகிறது

Read more