ஆஸ்துமா குணமாக உணவுமுறை(Foods That Cure Astma)

ஆஸ்துமா(Astma) உள்ளவர்கள் உணவு உண்ணும் போது அரைவயிறு சாப்பாடு,கால் வயிறு நீர், மிகுதி இடம் காற்று செல்லும் வகையில் இருக்க வேண்டும்.

Read more