இதயநலன் காக்கும் செம்பருத்திப்பூ!(Hibiscus)

இதயநோய் வராமல் காக்கும் சிறந்த மருந்து செம்பருத்திப்பூ (Hibiscus).இது இதயநோய் தொடர்பான படபடப்பு, வலி, ரத்தக்குழாய் அடைப்புபிற்கும் நிவாரணம்!

Read more