கிராம்பு எண்ணெய்யும் நிவாரணமும் (Clove oil & relief)

கிராம்பு எண்ணெய் (Clove oil) இரத்த நாளங்களைத் திறந்து இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது.இதனால் பல்வேறு வலிகளைக் குறைக்க உதவுகின்றது.

Read more