5 வகை சுவையான முட்டைக்குழம்பு (Egg gravy)

அவித்தமுட்டையோடு, குழம்பு கொதிக்கும் போது ஒரு முட்டையை உடைத்து ஊற்றி கொதிக்க வைத்து செய்யும் இந்த முட்டைக்குழம்பு (Egg gravy) அதிக சுவையானது.

Read more