அதிசயங்கள் நிறைந்த பெருங்கோயில்(Thanjai periya kovil)

இந்தியாவின் பெருமைக்குரிய கலைப்பொக்கிசமான தஞ்சைப் பெரியகோயில் (Thanjai periya kovil)  கற்பனைக்கெட்டாத அதிசயங்களால் நிறைந்து சிறப்பு பெறுகிறது.

Read more