தலைமுடி பிரச்சனைக்கு தீர்வு தரும் செம்பருத்திபூ (Hibiscus & hair problems)

கூந்தல் பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் போக்க கூடிய செம்பருத்தி (Hibiscus & hair problems) மருத்துவம் .காலம் காலமாக முன்னோர்கள் பயன்படுத்தியது தான்.

Read more