1 வயது குழந்தைகளுக்கு ஆகாத உணவுகள்( Foods not for 1year child)

குழந்தைகளுக்கு 1 வயது(1 year child) ஆகும் வரை சில உணவுகளை தவிர்த்து விடுவது நல்லது.ஏனெனில் அவை குழந்தையின் உடல் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கும்.

Read more