ஆடிப்பெருக்கு விழா ஏன் விசேடமானது? (Aadi Perukku)

ஆடிப்பெருக்கு (Aadi Perukku) என்பது நீரோடும் நிலத்தோடும் தொடர்புடைய அறிவியல்பூர்வமான மரபு விழா.அதில் இருந்து தான் விவசாயம் தொடங்குகிறது.

Read more