தலை முதல் கால் வரை பயனளிக்கும் கற்றாளை (Aloe vera beauty tips)

கற்றாளை ஜெல்(Aloe vera beauty tips) முகத்தில் கரும்புள்ளிகளை நீக்கி, முகம் பளிச்சிடவும், முடி நன்கு வளரவும் ,சருமத்தை பாதுகாக்கவும் செய்கிறது.

Read more