கூந்தல் அழகிற்கு கற்றாழையின் வியத்தகு பயன்கள் (Aloe Vera & hair beauty)

முடி உதிர்தல் மட்டுமல்ல கற்றாழையில் முடி வளர்ச்சியை தூண்டும் (Aloe Vera & hair beauty) என்சைம்கள் உள்ளன.கற்றாழை நமக்கு இயற்கை தந்த மாமருந்து.

Read more