கற்றாழையை உணவில் சேர்ப்பது எப்படி? (Aloe vera recipe)

கற்றாழையில் சோற்றுக்கற்றாழை தான் உணவாகப்(Aloe vera recipe) பயன்படுத்தப்படுகிறது. கற்றாழைகளில் ,செங்கற்றாழை அதிக மருத்துவக் குணம் வாய்ந்தது.

Read more