`கடவுளின் அமிர்தம்’ பெருங்காயம் (Asafoetida)

பெருங்காயத்தின் (Asafoetida) மணத்தை முகர்ந்து முகம் சுளித்த அமெரிக்கர்கள், ஒரு காலத்தில் அதை, `பிசாசு மலம்’ என்று ஏளனப்படுத்திய வரலாறும் உண்டு. சமீப காலத்தில் உலவிவரும் பன்றிக்காய்ச்சலைப்போல,

Read more