ஆவாரம்பூவை உணவில் சேர்ப்போம் (Avarampoo recipe)

நீரிழிவுநோய்க்கு வரப்பிரசாதமான ஆவாரம்பூவில் குழம்பு,சாம்பார்,கூட்டு,தேநீர்,கசாயம் என பலவிதமாக சமையல் (Avarampoo recipe) செய்து பயன் பெறலாம்.

Read more