அவகாடோ சாலட் வகைகள் (Avocado saladss)

நல்ல கொழுப்பு சத்துடன்  மிகுந்த மருத்துவ பண்புகளை கொண்ட அவகடோவில் பலவிதமாக காய்கறி,பழங்களை சேர்த்து அவகடோசலாட்டுகள்  (Avocado salad) செய்வோம்.

Read more