முதுகு எலும்பு தேய்மானம் (Spinal column depreciation)

முதுகுவலி (Back pain) படுத்துகிறதா? தற்போது குறிப்பாக  40 வயதைக் கடந்த பலர்  முதுகுவலியால் (Back pain) அவதிப்படுவர்கள்  அதிகமாகி விட்டார்கள். அதாவது பலருக்கு முதுகு தண்டுவடத்தில்

Read more