வாய் துர்நாற்றம் போக்கும் வழிகள்(Bad Breath)

வயிற்றுக்கோளாறு உள்ளவர்களுக்கு நிச்சயம் வாய் துர்நாற்றம் (Bad Breath) ஏற்படும். அல்சர் நோய் உள்ளவர்கள் வாய் துர்நாற்றத்தால் அவதிப்படுவார்கள்.

Read more