வழுக்கை ஏற்படாமல் தடுக்க முடியுமா?(To prevent Baldness)

வழுக்கை (Baldness) வந்து விட்டால் அவ்வளவு எளிதாக சரி செய்யமுடியாது. ஆனால் வழுக்கைக்கான அறிகுறி தென்படும் போதே அதை கவனித்தால் குணப்படுத்தலாம்.

Read more