கருகருவென அழகிய கூந்தலுக்கு (Beautiful dark hair)

கூந்தல் கருகருவென செழித்து வளர (Beautiful dark hair) அழகு கூடும். முடிக்கு அழகே கருப்பு நிறம் தான். அத்தகைய கருமையான முடி தற்போது பலருக்கு கிடையாது.

Read more