பீட்ரூட் இயற்கை ஹேர் டை..!(Beetroot hairdye )

நரை முடியை கறுப்பாக்க… இளமையான தோற்றத்திற்கு சரும அழகு மட்டும் அல்லாது கூந்தலின் நிறமும் பங்கெடுக்கின்றது. சில  நடுத்தர வயதில் இருப்பவர்களின் கூந்தல் கருமையாக இருப்பதால் வயதான

Read more