உடற்பயிற்சியின்றி எப்படி தொப்பையை குறைப்பது?(Reduce belly fat without exercise)

உணவுகளில் உள்ள கொழுப்புகள் உடலில் தேங்கிவிடுவதால் தொப்பை (Belly fat)ஏற்படுகிறது. இது உருவ அழகை கெடுப்பதோடு உடல் இயங்குநிலையையும் பாதிக்கிறது.

Read more