அவகடாபழ குளிர்பானங்கள் (Avocado cool drinks)

அவகடாவை அப்படியே உண்ணலாம். அதிக சத்துள்ள அவகடாபழத்தை பயன்படுத்தி சுவையான குளிர்பானங்கள் (Avocado cool drinks) தயாரிக்கும் முறைகளை பார்ப்போம்.

Read more

அவகடோவின் அருமை (The awesomeness of avocado)

அவகாடோவில் (avocado) கரையக்கூடிய மற்றும் கரையாத நார்ச்சத்துக்கள், உணவினை நன்கு செரிக்கச் செய்வதோடு நச்சுப் பொருட்களையும் வெளியேற்றுகின்றன.

Read more