அமுக்கராக்கிழங்கின் மருத்துவ பயன்பாடு (Medicinal use of Ashwagandha)

அசுவகந்தம் (Ashwagandha) மூலிகை கசப்பு, துவர்ப்பு சுவையுடன் உஷ்ண வீரியமும் கொண்டது.வேதியல் பொருள்களும், புரதங்களும், அமினோ அமிலங்களும் உள்ளது.

Read more