பெர்முடா முக்கோண ரகசியம் (Bermuda)

பெர்முடா (Bermuda) கடல் பகுதியை கடந்து செல்லும் விமானங்கள், கப்பல்கள் அறியப்படாத முறையில் மர்மமாக,தடயங்கள் எதுவுமின்றி காணாமல் போகின்றன.

Read more