சர்க்கரைநோய்க்கு ஏற்ற காய்கறிகள் (Best vegetables for diabetes)

அஸ்பாரகஸ்(Asperges) இரத்த சர்க்கரை அளவை சீரான அளவில் பராமரிக்க உதவுவதோடு (Best vegetables for diabetes) இன்சுலின் உற்பத்தியையும் அதிகரிக்கும்.

Read more