பிரசவ தழும்புகளை சரி செய்வது எப்படி? (How to repair Birthmarks?)

பலமுறை குழந்தையை வயிற்றில் சுமப்பவர்கள், குழந்தையின் அதிகஎடை ,பனிக்குடத்தின் நீர் அளவு போன்றவை பிரசவ தழும்புகளை (Birthmarks) உண்டாக்குகிறது.

Read more