கருஞ்சீரக எண்ணெய் மருத்துவம் (Black cumin oil)

சர்க்கரை நோயாளிகள் ஒரு டீஸ்பூன் கருஞ்சீரக எண்ணையை (Black cumin oil) காலை மாலை தேநீரில் கலந்து ஒரு மண்டலம் சாப்பிட உடலில் சர்க்கரை குறையும்.

Read more