கருஞ்சீரகம்,ஓமம்,வெந்தய கலவையின் பயன்கள்(Black cumin omam & fenugreek mixture)

வீட்டிலே கிடைக்கக்கூடிய வெந்தயம், ஓமம், கருஞ்சீரகம் ஆகியவற்றின் கலவை (Black cumin fennel & fenugreek mixture) பல நோய்கள் ஏற்படாமல் தடுக்கிறது

Read more