இரத்தக்குழாய் அடைப்பை உணவினால் சரி செய்ய ( Blood vessel occlusion )

இதயத்துக்குத் தேவையான ரத்தத்தை எடுத்துச்செல்லும் குழாய்களில் அடைப்பு ( Blood vessel occlusion ) ஏற்படும்போதுதான், மாரடைப்பு ஏற்படுகிறது.

Read more