சுரைக்காய் பாயாசம் (Bottle gourd Kheer)

சுரைக்காய் (Bottle gourd) அதிகப்படியான நீர்ச்சத்தும், நார்ச்சத்தும் நிறைந்து காணப்படும் ஒரு காயாகும். உடலை குளிர்ச்சியாக வைத்து கொள்ள ஒரு சிறந்த காய் இதுவாகும். சுரைக்காயின் பாகங்களான

Read more