இரசாயனம் இல்லாத ஃபேஸ்வோஸ் தயாரிப்பது எப்படி?(Chemical free facewash)

சருமத்திற்கு பாதுகாப்பான இலகுவாக வீட்டில் செய்யக்கூடிய பேஸ்வாஷ் (Facewash) தயாரிப்பு முறைகள் சில இயற்கையானது.எல்லாவித சருமத்திற்கும் ஏற்றது.

Read more