சிம்பிள் சிக்கன் புலாவ் (Healthy Chicken pulao)

லஞ்ச்பாக்ஸில் எடுத்து செல்ல மிக குறைந்த நேரத்தில் சுவையாக ஆரோக்கியமான முறையில் மிகவும் இலகுவாக சிக்கன் புலாவ் (Chicken Pulao) செய்முறை.

Read more