குழந்தைகளின் வயிற்றுப்போக்கிற்கு இயற்கை வைத்தியம் (Child diarrhea)

அசுத்தமான குடிநீர்,நோய் எதிர்ப்ப்புசக்தி குறைவு ,அசுத்தமான சூழல் ,உணவு ஒவ்வாமை,கெட்டுப்போன உணவால் வயிற்றுபோக்கு (Child diarrhea) ஏற்படுகிறது.

Read more