நீரிழிவு நோய் வராமல் தடுக்கும் இலவங்கப் பட்டை(Cinnamon sticks)

இரத்த குளுக்கோஸை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் கொழுப்பைக் குறைப்பதற்கும் கூடுதலாக, இலவங்கப்பட்டை (Cinnamon sticks) பயன்படுகிறது.

Read more