வயிற்றைச் சுத்தம் செய்வது எப்படி?(How to clean the stomach?)

முன்னோர்கள் வயிற்றை சுத்தப்படுத்த விளக்கெண்ணெயை பயன்படுத்தினார்கள்.இது உடனடியாக மலச்சிக்கலை போக்கி வயிற்றை சுத்தமாக்கி (Clean stomach)விடும்

Read more