அநேக நோய்களுக்கு மூல காரணமாகும் மலச்சிக்கல் நீங்க (constipation)

மலச்சிக்கல் (constipation) ஒரு சாதாரண பிரச்சினை.ஆனால் பல நோய்கள் வருவதற்கு, இது காரணமாக இருப்பதால்,ஆரம்பத்தில் சரி செய்ய வேண்டும்.

Read more