சர்க்கரைநோயை குறைக்கும் மல்லி(Coriander leaves)

கொத்தமல்லிக்கு (Coriander leaves) இன்சுலின் சுரப்பைத் தூண்டுகிற ஆற்றல் இருப்பதால், இரத்தத்திலுள்ள சர்க்கரை அளவைக் குறைக்கும் தன்மை வாய்ந்தது.

Read more