நலம் தரும் நாட்டுக் கோழி (Healthy Country Chicken)

தசைகளுக்குத் தெம்பைக் கொடுக்கவும், நரம்புகளுக்கு உரத்தை அளிக்கவும்,சுவாச நோய்களுக்கும் நாட்டுக் கோழி இறைச்சி(Country Chicken) சிறந்த மருந்து.

Read more