தசாப்தங்களாக தொடரும் மர்மம் (Mystery of crop circles)

பயிர் வட்டங்கள் (Crop circles) விவசாயிகளின் வயல்களில் ஒரே இரவில் மர்மமான முறையில் தோன்றும் விசித்திரமான வடிவங்கள்.எவை இவற்றை உருவாக்குகிறது?

Read more