உடல் எடை குறைக்கும் சீரக தண்ணீர் (Cumin water to lose weight)

நீருடன் சிறிது சீரகத்தைப் போட்டு நன்கு கொதிக்க வைத்து ‘சீரகக் குடிநீர்’(Cumin water) செய்து இதை, நாளும் பருகி வர உடல் எடை குறையும்.

Read more