பருப்பு புடலங்காய் பால்கறி (Dahl & snake guard curry)

பருப்புடன் சேர்த்து புடலங்காய்க்கறி வைத்தால் மணமும் சுவையும் சாப்பிட (Dahl & snake guard curry) இதயத்துடிப்பு சமநிலை ,இதய பலம் கிடைக்கும்.

Read more