சுவையான கொள்ளு குழம்பு (Delicious horse gram kulampu)

கொள்ளு அதிக ஆற்றலையும், வலிமையையும் வழங்கக்கூடியது. உடல் எடையை குறைக்க அடிக்கடி கொள்ளுக்குழம்பு (Delicious horse gram kulampu) சாப்பிடலாம்.

Read more