தொப்பையை போக்கும் தனுராசனம் (Dhanurasana benefits)

பெருத்த வயிற்றைக் குறைக்க தனுராசனம் (Dhanurasana benefits) போதும்.வயிற்றுப்பகுதிக்கு மிக நல்ல ஆசனம்.அதோடு உடற் கழிவுகள் இலகுவாக வெளியேறும்.

Read more