சமய சடங்குகளில் தர்பைபுல்லுக்கு ஏன் அதிக முக்கியத்துவம்(Dharbha)

தர்பாஸனத்தில் அமர்ந்து செய்யும் பூஜை மற்றும் ஜெபங்களுக்கு பலமடங்கு சக்தி உண்டு.தர்பைப் (Dharbha) பாயில் படுத்து உறங்கினால் உடல்சூடு தணியும்.

Read more