நீரிழிவு கால்புண்கள் ஏற்படாமல் தடுப்பது எப்படி? (Diabetic foot ulcers)

இரத்த ஓட்டம் குறைவதாலேயே நீரிழிவு நோயாளர்களுக்கு மற்றவர்களை விட காலில் புண்கள் (Diabetic foot ulcers) அதிகம் ஏற்படுகின்றன.இது மிக ஆபத்தானது.

Read more